9 đại sứ Mỹ trong chiến tranh Việt Nam:

Những “quan thái thú” thế kỷ XX (kỳ 1)

14:20 16/06/2016

Từ tháng 6-1950 đến cuối tháng 4-1975, đã có 9 quan chức Mỹ lần lượt thay nhau làm đại sứ tại miền Nam Việt Nam, trong đó ông Henry Cabot Lodge hai lần làm đại sứ.

Ý kiến bạn đọc