Xây nhà từ máy in 3D

11:00 24/03/2016

Một công ty Italia thử nghiệm in 3D một căn nhà cơ bản với mục đích cuối cùng là cung cấp giải pháp cho các vấn đề về nhà ở hay nhà tạm tại những vùng gặp thảm họa động đất, bão lụt.

Ý kiến bạn đọc