Chiến lược Trung Đông sai lầm Tổng thống Obama

21:45 02/11/2015

14 năm hiện diện của binh sĩ Mỹ, hàng tỉ đôla được bơm vào để ổn định Afghanistan. Ngày 15/10 vừa qua, vị Tổng tư lệnh quân lực Mỹ (Tổng thống Obama) tuyên bố sẽ duy trì 9.800 binh sĩ Mỹ tại Afghanistan khi bước sang năm 2016. Kể từ năm 2017, sẽ còn 5.500 binh sĩ được giữ lại tại một số ít căn cứ trong khi cho tới nay Washington dự tính chỉ để lại khoảng 1.000 quân.

Ý kiến bạn đọc