Đi trước mở đường, tạo dựng niềm tin

Thứ Hai, 05/02/2024, 12:06

Thời gian qua, việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng và xã hội, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Khẩu hiệu “Đi trước mở đường” giờ không chỉ còn là đặc sắc của ngành Tuyên giáo mà đã được cấp ủy đảng các cấp quán triệt, trở thành phương châm hành động trong nhiều thời khắc đặc biệt, nhất là trong nhiều phong trào xã hội. Qua đó, tư cách đảng viên thêm được trui rèn trong gian khó, nhận lại niềm tin tưởng từ nhân dân.

Đi trước mở đường, tạo dựng niềm tin -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ Tám, Khóa XIII. Ảnh: Quang Phúc

Còn nhớ, vào thời điểm dịch bệnh COVID-19 xảy ra, nhiều cấp ủy đảng đã phát huy vai trò tiên phong “đi trước mở đường”, nhận định, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, kịp thời đề ra phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cấp bách, phù hợp với diễn biến dịch bệnh của từng giai đoạn và thực tiễn của đất nước. Từ đó, góp phần tạo sự đồng thuận, sự tin tưởng, đoàn kết, ủng hộ của mọi người dân và toàn xã hội thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch.

Hưởng ứng, tuyên truyền lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tinh thần “Chống dịch như chống giặc” và “bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết” các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, khơi dậy được tinh thần quyết tâm, đoàn kết nỗ lực muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành đẩy lùi dịch bệnh. Người dân sẽ còn nhớ mãi hình ảnh “đêm trắng” của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; những cuộc “vi hành” của lãnh đạo các cấp trên tuyến đầu chống dịch; tinh thần hi sinh, xả thân cống hiến vì cộng đồng của y, bác sĩ cùng lực lượng phục vụ. Qua gian nan, thử thách tinh thần và khát vọng Việt Nam được phát huy cao độ, minh chứng rõ ràng bằng hành động cụ thể.

Thời gian qua, các ngành, các cấp chủ động tăng cường bám sát cơ sở, nắm bắt thực tiễn, qua đó, phát hiện những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo khắc phục, tháo gỡ. Nhiều địa phương gắn việc thực hiện Kết luận 21-KL/TW với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy các cấp. Quá trình học tập, quán triệt Kết luận 21-KL/TW được tổ chức với nhiều hình thức sinh động, thiết thực gắn với tình hình cụ thể của bản thân mình, địa phương mình. Những mô hình như tự nhận diện biểu hiện suy thoái, tập thể đóng góp, giúp đảng viên xây dựng kế hoạch khắc phục; xác định tinh thần, thái độ làm việc, làm rõ trách nhiệm, cùng với cam kết và nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ... đã góp phần chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần tích cực vào quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị.

Đi trước mở đường, tạo dựng niềm tin -0
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên, ngày 1/2/2024.

Tại nhiều địa phương, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nội dung của việc học tập và làm theo lời Bác được đưa vào chương trình hành động và xây dựng kế hoạch thực hiện. Nhiều đảng bộ, chi bộ tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cho cán bộ, đảng viên. Hằng năm, cấp ủy các cấp lựa chọn, xác định khâu đột phá trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề hằng năm để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân thông qua các hoạt động như: Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp dân, sinh hoạt tổ tự quản, tiếp xúc cử tri; tăng cường đối thoại với nhân dân, đoàn viên, hội viên; tiếp nhận và giải quyết đơn thư hằng tháng; tổ chức tiếp dân, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Thông qua đó, đã phát huy được dân chủ, thể hiện sự tôn trọng nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong huy động sức dân để giải quyết nhiều vấn đề vướng mắc tại địa phương, nhất là trong xây dựng nông thôn mới.

Theo Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An Lê Quốc Khánh, sức lan tỏa việc học tập và làm theo Bác Hồ ở tỉnh Nghệ An thể hiện rõ nét ở công tác cải cách hành chính, nhiều địa phương giải quyết, xử lý nhiều nội dung đột phá, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị như: Xây dựng hình ảnh người đảng viên Nghệ An mẫu mực, có uy tín trong nhân dân với việc đổi mới phong cách, tác phong làm việc; thực hiện dân chủ, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhũng nhiễu, tiêu cực; xóa bỏ tư tưởng bảo thủ, trì trệ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương; “nói đi đôi với làm”. Hiệu quả cải cách hành chính đem lại kết quả trực tiếp trong phát triển kinh tế-xã hội qua việc thu hút các dự án FDI. Có thể kể tới các địa phương như thị xã Hoàng Mai, thành phố Vinh, huyện Nghĩa Đàn... góp phần đưa Nghệ An vào top 10 tỉnh, thành phố thu hút FDI cao nhất cả nước.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các quy định về trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu. Trong đó, việc thực hiện các chuẩn mực về đạo đức, lối sống, tác phong của cán bộ, đảng viên thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chống quan liêu, vô cảm và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ; coi trọng văn hóa trong Đảng, trong bộ máy nhà nước; khắc phục, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Từ đó, việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và kiểm điểm hằng năm của các tập thể, cá nhân có nhiều chuyển biến tích cực. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đoàn thể: Chất lượng sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực, tinh thần tự phê bình và phê bình được nâng lên, ý thức tổ chức, kỷ luật của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tốt hơn, góp phần khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của từng tập thể, cá nhân.

Trước thực tế vẫn còn một bộ phận không ít cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về nhiều mặt, trong đó có suy thoái về đạo đức công vụ với nhiều biểu hiện tiêu cực như: Phai nhạt lý tưởng, vun vén lợi ích, quan liêu cửa quyền... làm ảnh hưởng uy tín tập thể, tổ chức, Đảng ta đặt ra yêu cầu phải tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên đối với công việc để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các sai phạm của cán bộ, đảng viên ngay từ khi mới phát sinh. Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với nhiều ban, ngành, học viện tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo, lấy ý kiến của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu về việc chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Việc làm này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, các nhà chuyên môn cùng đông đảo tầng lớp nhân dân.

Theo khảo sát dư luận xã hội, kết quả cho thấy hơn 90% người được hỏi cho rằng đây là việc làm rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Cùng với đó, ý kiến của nhiều quần chúng nhân dân cũng đồng nhất với các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng Đảng cho rằng việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên cần bảo đảm tính cách mạng, khoa học, phổ quát, toàn diện, cụ thể, ngắn gọn, tường minh, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ học tập, làm theo, dễ kiểm tra, giám sát.

Đi trước mở đường, tạo dựng niềm tin -0
Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng quà Tết cho công nhân tại Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Chuẩn mực đạo đức cách mạng nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có tư tưởng chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu, có tư duy, khát vọng đổi mới, có năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Đó là những phẩm chất đạo đức như: Cần - kiệm - liêm - chính, chí công vô tư, trọng danh dự, kỷ cương, nêu cao tinh thần tự soi, tự sửa... phải được mỗi cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu suốt đời.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cũng nhấn mạnh việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên còn có ý nghĩa góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đồng chí nhắc lại, trong những nhiệm kỳ qua và nhất là sau Đại hội XIII của Đảng, Đảng ta đã có những biện pháp xử lý nghiêm khắc, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trước tình trạng tham nhũng, tiêu cực, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ.

Đặt trong bối cảnh Đảng ta tập trung chỉ đạo xây dựng “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới" theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thì việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới càng có ý nghĩa quan trọng. Để các giá trị con người Việt Nam lan tỏa, nhất là khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc thì cán bộ, đảng viên phải phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trong đó việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng mang ý nghĩa và giá trị to lớn.

Đông Hà
.
.