“Viên giấy”, “bánh lười”, “cỏ Mỹ” đang kéo ngã giới trẻ

07:15 27/10/2015

Chuyên đề ANTG đã phản ánh hiện trạng “cỏ Mỹ” (một loại ma túy mới xuất hiện) đang tấn công vào giới trẻ ở Hà Nội và nhiều thành phố lớn khác. Từ thông tin của bạn đọc và qua quá trình tìm hiểu của chúng tôi, ngoài cỏ Mỹ thì hiện tại đang có một số loại ma túy khác như "viên giấy", "bánh lười"… cũng đang làm mưa làm gió không chỉ với trong giới "cậu ấm cô chiêu" lắm tiền mà còn thâm nhập vào học đường, khiến cho những "thiên thần áo trắng" có thể bị sa ngã bất cứ lúc nào…

Ý kiến bạn đọc