Điều khiển máy bay bằng... ý nghĩ

18:35 08/06/2017

Các phi công trong tương lai có thể lái máy bay bằng sức mạnh tinh thần, phóng mệnh lệnh trực tiếp từ não bộ mà không cần dùng đến tay để điều khiển.

Ý kiến bạn đọc