Lợi ích to lớn của big data trong nghiên cứu y khoa

07:05 11/03/2016

Mỗi ngày, có thêm nhiều dữ liệu hơn về cuộc sống của bạn được tạo ra. Các chuyên gia ước tính có đến 90% dữ liệu trên thế giới được tạo ra chỉ trong 2 năm qua, và lý do của con số này là sự tiến bộ ngày càng vượt trội của công nghệ.

Ý kiến bạn đọc