Điệp viên George Paques, cha đỡ đầu của bức tường Berlin

08:30 11/07/2019

Điệp viên của tình báo Xôviết là George Paques không phải tự nhiên được mệnh danh là “Philby của nước Pháp”. Cũng giống như Kim Philby tại Anh, Paques cũng có khả năng tiếp cận với những bí mật quan trọng nhất tại Pháp.

Ý kiến bạn đọc