Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong CAND

Thứ Hai, 16/01/2023, 14:03

Ứng dụng công nghệ thông tin trong lực lượng CAND ngày càng được quan tâm, mục tiêu triển khai ứng dụng trong hầu hết các mặt công tác nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Công an các cấp, cải cách hành chính, hành chính công phục vụ doanh nghiệp và người dân.

Góp phần xây dựng, triển khai chính phủ điện tử và chuyển đổi số trong CAND

Ngày nay, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đã thể hiện vai trò, tầm quan trọng trong đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế. Các bộ, ngành, địa phương đã tăng cường ứng dụng CNTT trong xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, đô thị thông minh, góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Thời gian qua, với chức năng, vai trò của mình, Cục CNTT đã tham mưu Bộ Công an các giải pháp kỹ thuật triển khai hiệu quả Dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Đây là “chiến dịch lớn” của Bộ Công an, là những dự án CNTT lớn nhất từ trước tới nay ở Việt Nam, phạm vi từ Trung ương đến 63 tỉnh, thành, hơn 700 quận/huyện/thị xã, gần 11 nghìn phường/xã/thị trấn, nhận được sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ. Cục CNTT đã cử các cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, chuyên môn sâu tham gia ban chỉ đạo, tổ giúp việc của dự án; Chủ trì nghiên cứu, thẩm định, đánh giá phương án, giải pháp kỹ thuật và công nghệ, thiết kế kỹ thuật chi tiết các hạng mục ứng dụng CNTT của 2 dự án; Tham mưu quy hoạch, triển khai kết nối mạng đối với gần 12.000 điểm kết nối và phối hợp với các đơn vị liên quan kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu nghiệp vụ ngành Công an.

Trang 11: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong CAND -0
Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an làm việc với Cục Công nghệ thông tin.

Bên cạnh đó, Cục CNTT đã chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đề xuất, báo cáo Bộ xây dựng khung kỹ thuật, tiêu chí nhân lực đối với Trung tâm Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và công an địa phương; Cử cán bộ, chiến sĩ tham gia đào tạo, tập huấn cho công an đơn vị, địa phương; Khảo sát hiện trạng; Hỗ trợ vận hành khắc phục sự cố... Các nhiệm vụ tham gia hầu hết đều có khối lượng lớn, đã được lực lượng tham gia hỗ trợ với tinh thần quyết tâm cao, bám sát kế hoạch bất kể ngày đêm, kể cả ngày lễ, tết, hoàn thành đúng tiến độ, hiệu quả...

Đặc biệt, Cục CNTT đã chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đề xuất phương án, giải pháp kỹ thuật cho việc trao đổi dữ liệu giữa Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân và Dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; Lồng ghép, tận dụng tối đa hạ tầng kỹ thuật đã đầu tư từ Dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư cho Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, nhất là trang thiết bị, hiệu năng xử lý của Trung tâm dữ liệu DC và Trung tâm dự phòng DR. Giải pháp này không chỉ tuân thủ nguyên tắc “hiện đại, đồng bộ, bảo mật cao” mà còn giúp Nhà nước tiết kiệm hơn 1.000 tỷ đồng cho ngân sách. Đồng thời, giúp việc quản lý, vận hành của chủ đầu tư được thuận lợi; Công tác thu nhận, thực hiện cấp, quản lý căn cước công dân, công tác đối sánh, làm sạch dữ liệu dân cư được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, hiệu quả cao.

Thiếu tướng Dương Văn Tính, Cục trưởng Cục CNTT cho biết: “Thời gian qua, đơn vị đã cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, định hướng về ứng dụng, phát triển CNTT của Đảng, Chính phủ. Tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Chỉ thị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/ĐUCA về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT phục vụ công tác công an trong tình hình mới; Chủ động tham mưu Bộ Công an hoàn thiện hành lang pháp lý và ban hành Quy hoạch ứng dụng và phát triển CNTT ngành Công an đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Qua đó, góp phần quan trọng trong định hướng, thúc đẩy công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả ứng dụng, phát triển CNTT và chuyển đối số ngành Công an trong thời gian tới, bảo đảm đồng bộ, hiện đại, an toàn thông tin và kết nối chia sẻ, liên thông, hình thành dữ liệu lớn Bộ Công an phục vụ công tác, chiến đấu, cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp”.

Năm 2022, Cục CNTT được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

Trang 11: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong CAND -0
Thiếu tướng Dương Văn Tính, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin kiểm tra hệ thống giám sát tập trung mạng Bộ Công an.

Đảm bảo tính liên tục của các hệ thống công nghệ thông tin

Để đáp ứng yêu cầu ứng dụng, phát triển CNTT phục vụ công tác công an, Cục CNTT đã tham mưu Bộ Công an phát triển, mở rộng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng mạng máy tính diện rộng đa dịch vụ ngành Công an - một trong các hệ thống mạng lớn nhất trên toàn quốc có quy mô tới cấp phường, xã; Đầu tư, đưa vào vận hành sử dụng Trung tâm Dữ liệu Bộ Công an, với mô hình trung tâm dữ liệu hiện đại theo chuẩn Tier 3, đảm bảo không gian lưu trữ, sao lưu, dự phòng, nền tảng để triển khai trục tích hợp và chia sẻ dữ liệu trong CAND; Triển khai các thiết bị, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, hệ thống phòng, chống mã độc tập trung cho công an các đơn vị, địa phương.

Xác định ứng dụng CNTT vào thực tiễn công tác công an hiện nay như là “xương sống” của toàn lực lượng, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn cố gắng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao. Theo đó, đã tổ chức vận hành, chủ động bảo trì, khắc phục sự cố, đảm bảo các hệ thống CNTT hoạt động thông suốt, ổn định, bảo đảm an toàn thông tin, phục vụ hiệu quả công tác chỉ huy, chiến đấu của lực lượng CAND. Bên cạnh đó, Cục CNTT đã tăng cường kiểm tra, rà quét lỗ hổng bảo mật, đánh giá an toàn thông tin đối với hệ thống mạng máy tính nội bộ của công an các đơn vị, địa phương. Quá trình kiểm tra đã phát hiện nhiều lỗ hổng có nguy cơ gây mất an toàn thông tin mức cao tồn tại trong hệ điều hành Windows, Windows Server, hệ quản trị cơ sở dữ liệu và các ứng dụng cài đặt trên máy tính. Thông qua phân tích kết quả rà quét, Cục CNTT đã kịp thời tổ chức hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương khắc phục hiệu quả.

Tại các sự kiện trọng đại của đất nước mà gần đây là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31...,

Cục CNTT đã chủ động xây dựng phương án, triển khai trang bị và trực vận hành hệ thống kỹ thuật kiểm soát an ninh đáp ứng yêu cầu bảo vệ an toàn tuyệt đối, góp phần vào thành công của các sự kiện này. Đồng thời, tham mưu Bộ chỉ đạo triển khai các hệ thống kỹ thuật camera giám sát an ninh, hệ thống ghi âm, ghi hình phục vụ hoạt động nghiệp vụ, công tác điều tra, quản lý phạm nhân, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác của công an các đơn vị, địa phương. Chủ động nghiên cứu phát triển, sản xuất các phần mềm chủ đạo dùng chung, phần mềm nghiệp vụ trong CAND. Đẩy mạnh phối hợp công an các đơn vị, địa phương triển khai ứng dụng CNTT vào các mặt công tác công an, góp phần tăng cường công tác quản lý, công tác chuyên môn, hoạt động nghiệp vụ, cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công, công tác tuyên truyền.

Để đảm bảo hệ thống CNTT hoạt động thông suốt, ổn định, bảo đảm an toàn thông tin, phục vụ hiệu quả công tác chỉ huy, chiến đấu của lực lượng CAND, nhất là thời điểm công an các đơn vị, địa phương đang đồng loạt triển khai cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Cục CNTT sẽ tổ chức, triển khai các phương án, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, giảm thiểu nguy cơ gây mất an toàn thông tin, lộ lọt dữ liệu, bảo vệ bí mật nhà nước; tăng cường trực, ứng trực, sẵn sàng ứng cứu, xử lý nếu có sự cố xảy ra…

Vũ Linh
.
.