Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng 10 Nga (7/11/1917 - 7/11/2017):

Vị bộ trưởng tận tâm vì sự hiện đại hóa đất nước XôViết

16:26 08/11/2017

Grigory Ordzhonikidze lần lượt được giao trọng trách là người đứng đầu Hội đồng Kinh tế Tối cao của nhà nước Xôviết non trẻ, kế tiếp là Dân ủy viên (Bộ trưởng) phụ trách ngành Công nghiệp nặng.

Ý kiến bạn đọc